Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student

Studenti

Studenti mohou prostřednictvím tohoto webového portálu navázat přímý kontakt s firmami. Mohou sami vytvářet nabídku své pracovní síly ve dvou rovinách:

  • jako studenti při hledání vhodné pracovní stáže,
  • jako absolventi při hledání svého budoucího pracovního uplatnění.

Více o studentech

Firmy

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (dále jen VOŠE Zlín) spolupracuje s firmami v několika oblastech. Stěžejním tématem spolupráce jsou pracovní stáže studentů v podnicích a institucích, které jsou povinnou součástí studia. Spolupráce je v současné době realizována s více než 300 podniky, institucemi a dalšími subjekty. Noví firemní partneři jsou však neustále vyhledáváni.

Více o firmách

Praxe

Student již během studia pozná praktickou ekonomickou činnost přímo v organizaci a konfrontuje ji s teoretickými poznatky získanými studiem. Vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent po skončení studia rychleji adaptoval ve svém novém zaměstnání. Cílem praxe je poznání především organizační struktury podniku, organizačního schématu, náplní jednotlivých činností, informačního systému a způsobu řízení firmy.

Více o praxích

Uplatnění ve firmách zobrazit vše

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Markéta Gabryšová, DiS

asistentka, tajemnice - běžná agenda na Pc, fundraising, PR, psaní projektů
Od 1.3.2014