Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.taxon.sk
Kontakt
Horná Streda 61
Horná Streda 916 24
Slovenská republika
Studenti s praxí u této firmy

TAXON, s.r.o.

Garant praxe: Ing. Lukáš Havlík
Jednatel
Tel: +421 917 643 155
Tel: +421 32 7797 341
e-mail: lukas.havlik@taxon.sk

Analýza provozního rizika v podniku Taxon, s.r.o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Renata Kozumplíková, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Jedním z úkolů studentky v rámci absolventské praxe bylo zpracovat absolventskou práci na téma analýza provozního rizika v podniku TAXON, s.r.o. Toto téma bylo navrženo ze strany manažerů podniku a cílem práce bylo zjistit, zda se firma nachází nad bodem zvratu nebo pod bodem zvratu a poskytnout potřebné informace pro podporu rozhodování, zdali rozšířit výrobní kapacity. Z případové studie vyplynul závěr, že je vhodnější lépe využít stávající výrobní kapacity – tedy fixní náklady. To jednoznačně způsobí zvýšení ziskovosti firmy.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 416.92 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 436.57 kB]
Posudek oponenta [PDF, 419.18 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.27 MB]