Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.transroll.cz
Kontakt
Hněvkovská 1228/50
148 00 Praha 11
Studenti s praxí u této firmy

TRANSROLL - CZ, a.s.

Jsme součástí svého okolí a cítíme k němu odpovědnost. Jsme otevření a připravení pomoci tam, kde je třeba, spolupracujeme a všímáme si. Náš výrobní závod leží přímo uprostřed Lednicko- valtického areálu (LVA), který dnes patří do databáze světových památek UNESCO. Přísně dbáme na tzv. čistou výrobu, zcela neškodnou životnímu prostředí. Myslíme tak na zdraví a budoucnost našich dětí.

každá společnost je tak dobrá, jak kvalitní lidé v ní pracují. Zlepšujeme pracovní podmínky, nabízíme zaměstnanecké benefity, staráme se. A to vše jednoduše proto, že na našich zaměstnancích nám záleží.

Protože našim klientům umíme naslouchat jdeme cestou 5 základních pilířů – kvalita, hodnota, inovace & vývoj, výroba na míru a dlouhá životnost.

Nejen vývoj našich výrobků, technologických postupů, ale i rozvoj našich lidí je pro nás důležitý. Zkušenost, poznávání a otevřenost je podmínkou hledání nových a úspěšných řešení a jejich aplikace.

Garant praxe: Ing. Eva Durkáčová
Ekonomický úsek
Tel: 519 364 522
e-mail: durkacova@transroll.cz

Řízení zásob ve firmě Transroll-CZ, a. s. v letech 2010 - 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Lenka Bukovská, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Téma úkolu: Sledování procesu toku materiálových zásob od nákupu, přes sladování až po výdej do výrobního zpracování a vrácení dokladu ve formě hotového výrobku. Úkol byl zadán na základě zkušeností z průběhu inventury materiálových zásob a na základě průběžně prováděných analýz a rozborů systému nákupu a skladování. Cílem bylo vytvoření rámcového modelu procesu nákupu a skladování materiálu a jako bonus zmapování nízkoobrátkových zásoba případně návrh jisté úrovně optimalizace zásobovacího a skladovacího procesu.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 290.58 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 880.45 kB]
Posudek oponenta [PDF, 655.26 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.89 MB]