Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.mrb.cz
Kontakt
Sazovice 191
763 01 Mysločovice
Studenti s praxí u této firmy

MRB Sazovice, spol s. r. o.

Jde o ryze českou výrobní společnost, která vznikla v roce 1990. Její činností byla zámečnická a klempířská výroba. Na přelomu let 1993 a 1994 se působnost firmy rozšířila o výrobu bezpečnostních dveří s požární odolností. Následně v roce 1996 došlo k výraznému rozšíření nabídky služeb v oblasti zpracování plechu (lasery,děrovadla, ohraňovací stroje) a zpracování kovových i nekovových plošných materiálů (řezání vodním paprskem a laser pro řezání plastových materiálů). V 2004 přibylo laserové zpracování trubek a jeklů a v září 2005 byla spuštěna moderní prášková lakovna.
V roce 2009 se výroba rozšířila o automatické ohýbací centrum a novou pobočku v Kroměříži, kde se nachází 3D řezání plechů.
Loni firma otevřela nově přebudované sportovně rekreační centrum v Sazovicích. Jeho součástí je koupaliště, restaurace, wellnesscentrum a sportovní areál.
Společnost zaměstnává okolo 137 pracovníků.
Firma spolupracuje jak s tuzemskými, tak zahraničními zákazníky a je podporována fondy Evropské unie pro regionální rozvoj.

Garant praxe: Ing. Pavla Odstrčilová
Tel: 577 112 535
e-mail:odstrcilova@mrb.cz

Analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců firmy MRB Sazovice skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Radka Šestáková, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Zadaný úkol v rámci případové studie byl analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců firmy MRB Sazovice, spol. s r. o. Studentka nejprve zjistila, jaký je stávající stav ve firmě v oblasti kvalifikace zaměstnanců a vzdělávacího systému. Analýza měla odhalit nedostatky v systému vzdělávání. Studentka v rámci analýzy provedla dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, které zjistilo názor zaměstnanců firmy na tento systém. Protože více než 20 % dotázaných bylo spíše nespokojeno s tímto systémem, navrhla studentka doporučení na zlepšení současného stavu. Doporučenými návrhy na zlepšení stávající situace v oblasti vzdělávání zaměstnanců studentka splnila stanovený cíl svého úkolu a doporučila firmě, jak zlepšit spokojenost svých zaměstnanců, a tím pádem i konkurenceschopnost celé firmy.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 291.04 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 542.04 kB]
Posudek oponenta [PDF, 416.76 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.05 MB]