Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.svahzlin.cz
Kontakt
SPORTHOUSE CZ Corporations s.r.o.
Hostivař, U Továren 770/1b
102 00 Praha 10
Provozovna:
Areál Josefa Šperky nám. T. G. Masaryka 5144
760 01 Zlín
Studenti s praxí u této firmy

Sporthouse

Provozování lyžařského svahu Areál Josefa Šperky ve Zlíně

Modernizace a rozšíření lyžařského areálu na celoroční sportoviště pro obyvatele Zlínska skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Petra Lutonská, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol administrativně připravit část terénu, na kterém se bude rozšíření lyžařského areálu v budoucnu realizovat. Konkrétně se jednalo o pečlivou evidenci (písemnou i fotografickou formou) stromového porostu, který by měl být odstraněn v rámci projektu. Následně sepsala žádost na povolení pokácení porostu, která byla se všemi náležitostmi podána na Magistrát města Zlína – životní odbor k posouzení. Stejný úkol dostala studentka v průběhu své praxe ještě jednou, když bylo potřeba zhodnotit stromový porost na přilehlých pozemcích, vyhodnotit nutnost jeho odstranění, připravit podklady pro žádost a tuto podat opět na odbor ŽP Magistrátu města Zlína. Přidělený úkol byl studentkou proveden pečlivě a zodpovědně a garantem hodnocen kladně.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 288.43 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 666.77 kB]
Posudek oponenta [PDF, 421.69 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.02 MB]