Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.avextrade.cz
Kontakt
Smetanova 2401
760 01 Zlín
Studenti s praxí u této firmy

Avex Trade spol. s r.o.

AVEX TRADE spol s r.o. obhajuje a buduje pozici uznávané/respektované výrobní a obchodní společnosti, která dodává produkty především zákazníkům v pneumatikářském, jaderném, chemickém a stavebním průmyslu.
AVEX TRADE spol. s r.o. zajistí návrh, výrobu, nákup a dodávku svých produktů do celého světa. Bude udržovat a rozvíjet kapacity pro realizaci velkých zakázek. Zahájí výrobu v zahraničí, aby následoval své zákazníky.
AVEX svou činností a výsledky naplní očekávání zákazníků, zaměstnanců, majitelů a regionů.
Společnost podporuje zvyšování kvalifikace a odborných znalostí všech zaměstnanců.

Garant praxe
Hynčica Jiří
finanční a ekonomický ředitel
jiri.hyncica@avex.cz

Finanční analýza společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. v letech 2009–2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Jana Rudolecká, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
V návaznosti na téma závěrečné práce studentky byl firmou stanoven stanoven úkol pro studentku – Formou finanční analýzy za poslední čtyři roky , navrhnout způsob předcházení a hlavně řešení jakým způsobem eliminovat dopady světových krizí na ekonomiku firmy. Studentka kromě klasických ukazatelů finanční analýzy, provedla rozbor odbytu výrobků firmy dle regiónů, resp. jednotlivých států. V rámci tohoto rozboru srovnávala hlavně odbytové ceny a ostatní odbytové náklady, jednak dle regionu, ale i dle komodit. Získané výsledky poskytují firmě informace o možných směrech, kam orientovat úsilí obchodních zástupců na získávání nových zákazníků. Jedním ze závěrů rozboru bylo, že v rámci získávání nových území je potřebné zadat externím dodavatelům, nejlépe s domicilem v dané oblasti, zpracování průzkumu trhu až k adresným odběratelům.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 321.37 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 663.9 kB]
Posudek oponenta [PDF, 464.79 kB]
Závěrečná práce [PDF, 8.28 MB]