Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.modeldesign.cz
Kontakt
Zálešná VIII/5818
Zlín 760 01

Provozovna:
Chmelnická 445
Zlín 760 01
Studenti s praxí u této firmy

Model design, s. r. o.

Předmět podnikání: Nástrojářství – kovoobrábění
Původním výrobním zaměřením společnosti byly hlavně obuvnické formy různých technologií:
• Lisovací formy
• Formy pro přímý nástřik
Hlavními činnostmi společnosti Model design, s. r. o. tedy jsou:
• Přesné dílce pro prototypy průmyslových robotů
• Obuvnické formy různých technologií (pryž, přímý nástřik)
• Formy pro vstřikování plastů
• Formy pro výrobu modelů pro ztrátové lití
• Modely z umělého dřeva
• Formy na auto-koberce

Garant praxe:
Ing: Eduard Richtar
605 773 777

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Kateřina Navrátilová, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol navrhnout aktivity, které by vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti dané firmy. Na základě konkrétního zadání si studentka aktivně vyžádala všechny potřebné informace o konkurenčním prostředí společnosti, aby mohla provést jeho analýzu. Zbylé informace, které jí vedení firmy nemohlo poskytnout, si studentka zjistila od vedoucích pracovníků jednotlivých firem. Již výsledky této analýzy byly pro management firmy velkým přínosem, jelikož byly zjištěny silné a slabé stránky jednotlivých konkurenčních firem. Studentka také navrhla, aby v rámci změny marketingové strategie firmy, resp. jejího začlenění do společnosti, byla vypracována důkladná SWOT analýza, která by poukázala na slabé a silné stránky firmy. Konkrétní doporučení a závěry jsou součástí případové studie.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 387.24 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 642.67 kB]
Posudek oponenta [PDF, 785.06 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.28 MB]