Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Kontakt
Vilma Novosadová
Čtvrť Frant. Bartoše 215
760 01 Zlín,
tel: 774 44 57 57
e-mail:vilma.n2011@seznam.cz
Studenti s praxí u této firmy

Vilma Novosadová

Účetní a daňová kancelář

... skončená

Období praxe

27.1.2014 - 31.8.2014

Problematika účetní uzávěrky a účetní závěrky ve společnosti Meteor, s. r. o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Daniel Černíček, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Student pan Daniel Černíček byl v rámci souvislé praxe, která byla nedílnou součástí jeho studijního plánu v oboru Účetnictví a finanční řízení, zpracoval zadaný úkol vytvoření harmonogramu prací - vnitřního účetního předpisu, pro zpracování účetní závěrky a uzávěrky společnosti s ručením omezeným. Student si úkol rozdělil na: - Seznámení s problematikou předpisů vztahujících se k danému tématu - Seznámení se se společností, pro kterou předpis zpracovával - Vytvoření harmonogramu prací - Zpracování směrnice včetně návrhů k přijetí opatření při vedení kontrol Student velmi dobře ovládal práci s počítačem a při jednotlivých úkolech využíval pro tvorbu mu zadaného úkolu EXCELU, WORDu i POWERPOINTu. Rychle si osvojil i práci s účetním programem POHODA od společnosti STORMWARE. Vytvořená směrnice chyběla společnosti v jejich vnitřních interních předpisech. Rozsah studentem zpracovaného dokumentu prověří až následné používání v praxi.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 325.33 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 499.81 kB]
Posudek oponenta [PDF, 469.23 kB]
Závěrečná práce [PDF, 11.16 MB]

Mzdová problematika a personalistika ve společnosti Multi s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Petra Zubatá, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Studentka slečna Petra Zubatá byla v rámci souvislé praxe, která byla nedílnou součástí jejího studijního plánu v oboru finanční řízení, zpracovala zadaný úkol v rámci personalistiky a mezd spolu s vytvořením vnitřního účetního předpisu, pro společnost s ručením omezeným. Studentka si úkol rozdělilana: - Seznámení s problematikou předpisů vztahujících se k danému tématu - Seznámení se se společností, pro kterou předpis zpracovávala - Vytvoření harmonogramu prací - Zpracování směrnice včetně návrhů k přijetí opatření při vedení kontrol Studentka velmi dobře ovládala práci s počítačem a při jednotlivých úkolech využívala pro tvorbu jí zadaného úkolu programů EXCELu, WORDu i POWERPOINTu. Rychle si osvojila i práci s účetním programem POHODA od společnosti STORMWAREs.r.o., který v naší účetní kanceláři používáme. Rozsah studentkou zpracovaného úkolu prověří až následné používání v praxi.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 570.38 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 669.72 kB]
Posudek oponenta [PDF, 668.95 kB]
Závěrečná práce [PDF, 4.98 MB]