Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.mouldandmatic.cz
Kontakt
Neubuz 27
763 15 Slušovice
Studenti s praxí u této firmy

Mould and matic Solutions s.r.o.

Naše firma se zabývá výrobou vstřikovací, tvarovacích a vyfukovacích forem včetně výroby automatizace pro oblasti použití v obalovém, technickém a medicinskému průmyslu.

Garant praxe: Ing. Miroslav Holík

Analýza cenové politiky ve firmě Mould & Matic Solutions Slušovice s. r. o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Jana Plšková, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol provést zpětné vyhodnocení cenové politiky včetně zpracování dat za období od roku 2009 až po rok 2012. Jako dílčí cíl bylo rovněž zvoleno nejenom zpracování dat, ale i jejich vyhodnocení a následné doporučení pro další cenovou politiku firmy. Firma by měla tato doporučení a závěry používat i nadále při určování strategie prodeje a tvorby cen. Na základě zpracované studie se firma rozhodla, že bude zpracovávání dat a vyhodnocování cenových nabídek provádět i nadále a vyhodnocení (výsledky) bude používat jako součást nejenom cenové politiky, ale bude se snažit i o zvýšení procenta realizovaných zakázek zejména u zákazníků, kde je tento potenciál. Obecně řečeno firma se zaměří na efektivnější práci se zákazníky, kteří naše cenové nabídky nepoužívají jenom jako dodatečné srovnání na trhu, ale chtějí s námi skutečně spolupracovat. Cíle práce byly naplněny dle původního zadání. Obsahově i kvalitativně studentka postupovala v souladu se zadanými cíli, které splnila.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 285.19 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 454.63 kB]
Posudek oponenta [PDF, 653.49 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.51 MB]