Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.prabos.cz
Kontakt
Prabos plus a.s.
Komenského 9
Slavičín 763 21
Studenti s praxí u této firmy

Prabos plus a.s

Výroba speciální, vojenské, pracovní, bezpečnostní a trekingové obuvi.

Garant praxe: Radka Pechancová
Vedoucí ekonomického oddělení
Tel: +420577303389
Mob: +420777914560
E-mail: pechancova.radka@prabos.cz

Účtování a sledování nedokončené výroby skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Hana Zvonková, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol přesné sledování a vyhodnocení výrobních procesů. Daná společnost Prabos plus a. s. hledá prostor pro snížení přímých a režijních nákladů. Za nedostatek vedení firmy považuje způsob evidence nedokončené výroby na jednotlivé zakázky. Pokud jsou informace k zakázce na počátku procesu tj. při objednávce a na konci tj. při příjmu na sklad, schází doplnit informace z procesu výroby do informačního systému. Proto studentka navrhuje investici do SW, jeho rozšíření o modul výrobního procesu, tím dojde k zefektivnění celkového sledování NV a to jak z pohledu evidence tak zpětného vyhodnocení. Tato evidence nebude jenom upřesněním účetnictví a výkaznictví, ale bude ji moci využívat více vedoucích pracovníků k plánování nebo řízení výroby.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 292.48 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 663.5 kB]
Posudek oponenta [PDF, 477.58 kB]
Závěrečná práce [PDF, 3.69 MB]