Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.lesnidomecek.cz
Kontakt
Mokrá I/258
Zlín
Studenti s praxí u této firmy

Rodinný klub Lesní domeček

Rodinný klub Lesní domeček, o.s. založilo několik mladých lidí, kterým není lhostejný tento svět. Cílem tohoto občanského sdružení je přiblížit dětem předškolního věku a jejich rodičům i dalším zájemcům život v přírodě, s přírodou spjatý, a tím také orientovaný na dobré mezilidské vztahy. A o ty jde zakladatelům především. Koncept lesního klubu je v České republice relativně nový, ale také již vyzkoušený. K dispozici je velká oplocená zahrada, na které děti tráví část denního programu a také plácek pro příjemné posezení. 5 minut chůze začíná smíšený les, ve kterém jsou k dispozici dětská hřiště. Také se zde nachází Hvězdárna Zlín a naučná stezka Areál Lazy. Domek je dobře dostupný také MHD (zastávka Lesní čtvrť). Navzdory přeplněným mateřským školkám jsou stále k dispozici volná místa.

Garant praxe: Mgr. Jiří Vlček
e-mail: lesnidomecek.zlin@gmail.com

Komunikační plán skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Marie Vaňková, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Hlavním úkolem studentky v našem Rodinném klubu Lesní domeček bylo vypracování a realizace marketingového plánu. Cílem bylo dostat občanské sdružení do povědomí širší veřejnosti, získat jeho nové členy a nastartovat projekt péče o děti inspirované lesními školkami. Studentka proto pracovala hlavně na marketingovém plánu, předvýzkumu a samotné realizaci v plánu navržených postupů. Její působení v našem sdružení a podíl na přípravě i realizaci marketingového plánu nám přinesl nový pohled na věc, ujasnění orientace sdružení, a praktickou pomoc v konkrétních činnostech, což bylo pro n&a acute;s velikým přínosem.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 320.6 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 423.82 kB]
Posudek oponenta [PDF, 701.3 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.17 MB]