Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Kontakt
17. listopadu 3981
767 01 Kroměříž
Studenti s praxí u této firmy

Ing. Vlastimil Dubovský

Firma Ing.Vlastimil Dubovský podniká na trhu elektromontáží servisu a oprav slaboproudých a silnoproudových elektrických zařízení, revizí elektrických zařízení projekce elektrických zařízení a to elektroinstalacemi v bytových domů, rodinných domů, dále se zabývá průmyslovými elektromontážemi - průmyslové haly, technologické celky atd. Obsahem zakázky je zpracování cenové nabídky, realizačního projektu, dodávky materiálu,samotné realizace a výchozí revize realizované zakázky. Samozřejmostí je také provádění servisu záručních i po záručních oprav.

Garant praxe:
Vlastimil Dubovský

Vypracování návrhu na přechod firmy na novou právní formu (s. r. o.) a na nové webové stránky skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Monika Šilhárová, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol vypracovat návrh na přechod firmy na novou právní formu (s. r. o.) a navrhnout nové webové stránky firmy. Při zpracovávání obou úkolů studentka pracovala samostatně, rychle a aktivně se zapojovala do dění ve firmě, případné nejasnosti ihned konzultovala s garantem praxe, aby tím předešla a vyvarovala se vzniklých chyb při zpracování obou úkolů. Oba úkoly byly zpracovány velmi kvalitně jak po stránce obsahové, tak i věcné a formální. Pro firmu má výsledek velmi pozitivní dopad pro další její postavení na trhu práce v oblasti svého podnikání.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 292.1 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 161.88 kB]
Posudek oponenta [PDF, 471.29 kB]
Závěrečná práce [PDF, 969.8 kB]