Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.walmag.cz
Kontakt
WALMAG MAGNETICS s.r.o.
Hulínská 1799/1
767 01 KROMĚŘÍŽ
TEL: 573 341 641
e-mail:
info@walmag.cz

Studenti s praxí u této firmy

WALMAG MAGNETICS s. r. o.

WALMAG MAGNETICS s.r.o. - český výrobce magnetických upínacích systému s dlouholetou tradicí. Vyrábíme magnetické upínací systémy pro manipulaci feromagnetickými materiály a to od hmotnosti 1 kg (ruční a břemenové magnety) až do hmotnosti několika desítek tun, díky speciálním, vysoce customizovaným systémům na manipulaci. Součástí výrobního portfolia jsou upínací systémy pro broušení, frézování, soustružení a vrtání. Významnou specializací je odmagnetování. Stálé popularitě se těší zejména ruční a stolní demagnetizéry HD1, HD2 a DM. WALMAG MAGNETICS je také vyhledávaným servisním střediskem. Naše magnety splňují všechny požadavky na bezpečnost.

Návrh plánu marketingové komunikace pro firmu Walmag Magnetics, s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Michaela Bartáková, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Managementem firmy byla řešena marketingově obchodní otázka prodlužování záruční doby na dodávané/ vyráběné produkty. Existuje plán podpořit prodej a vytvořit konkurenční výhodu. Není však zcela jasno jestli naši zákazníci považují daný záměr za skutečně významný z pohledu jejich rozhodování pro dodavatele magnetické aplikace, která je předmětem naší nabídky. Dosavadní sběr dat z trhu nebyl přímo zaměřen tímto směrem. Z uvedeného vyplynula příležitost pro menší projekt, který byl zadán studentce vykonávající stáž v naší firmě tj. Michaele Bartákové. Tato práce měla zpracovat podklad pro další rozhodování a postup pro prodloužení záruky. Studenkta se v problematice velmi dobře zorientovala a navrhla obohacení dotazníku ještě o další téma a tím byla popularita medií zaměřených na strojírenství jako předmět odborné inzerce zadávané při podpoře prodeje WALMAG Magnetics s.r.o.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 536.94 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 422.46 kB]
Posudek oponenta [PDF, 563.89 kB]
Závěrečná práce [PDF, 971.73 kB]