Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.elkoep.cz
Kontakt
Palackého 493
Holešov - Všetuly
769 01
Studenti s praxí u této firmy

ELKO EP, s. r. o.

ELKO EP se sídlem v Holešově je ryze česká společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu elektronických přístrojů pro domovní i průmyslové elektroinstalace. V posledních několika letech se také zaměřujeme na oblast inteligentních elektroinstalací a uvádíme na trh systém iNELS smart home solutions. Tak, jako v oblasti modulových přístrojů, tak i v inteligentní elektroinstalaci jsme se stali lídry trhu. Produkujeme výrobky, které přispívají nejen ke komfortnímu ovládání, ale jsou šetrné vůči životnímu prostředí a šetří energii. Současně exportujeme do 60 zemí celého světa a naše výrobky můžete najít pod značkami světových jmen (Schneider Electric, EATON, HAGER, Siemens, NIEAF SMITT).
Naše moto je: Vždy něco navíc.

Analýza komunikačního mixu společnosti ELKO EP, s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Pavla Juráňová, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
V rámci zvoleného tématu byl studentce zadán úkol, aby zpracovala silné a slabé stránky naší společnosti. Pro tento úkol se rozhodla studentka využít SWOT analýzu, díky které se zaměřila i na příležitosti a hrozby, které souvisí s prosazováním našich výrobků na trh. Pro sestavení SWOT analýzy si studentka stanovila metody získávání dat, kdy zde zařadila dotazování, analýzu dokumentů a analýzu trhu. K tomuto účelu využila jednak interní zdroje, jednak internet. Studentka přednesla návrh rozhovorů s vybranými zaměstnanci a poté si sama domluvila schůzku s těmito zaměstnanci. Dále využila našich interních materiálů a webových stránek, kde sledovala, jak prezentujeme naši společnost navenek
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 643.45 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 638.36 kB]
Posudek oponenta [PDF, 570.26 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.54 MB]