Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Kontakt
Padělky II 3898
760 01 Zlín
Studenti s praxí u této firmy

Vladislava Bittó

Firma Vladislava Bittó vznikla v roce 1997 jako fyzická osoba samostatně výdělečně činná. Hlavním předmětem podnikatelské činnosti firmy Vladislavy Bittó, reklamní agentury je reklama a design. Zaměřuje se ale také na průzkum trhu, zpracování marketingové analýzy, zprostředkování pronájmu reklamních ploch či služby v oblasti administrační správy.

V současné době, díky VOŠE Zlín a projektu Studenti a praxe, firma uvažuje o další rozšíření činnosti firmy v oblasti tvorby a komplexního řešení webových prezentací, počínaje její tvorbou, navržením grafické a obsahové podoby, navrhnutím možností administrace, přizpůsobením nejnovějším trendům a optimalizací stránek.

Návrh a realizace webové prezentace firmy skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Adam Bečka, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
V rámci pracovní stáže pana Adama Bečky byl studentovi zadán úkol, který vyplynul z požadavků klienta. Právě pro něj – pana Zdeňka Gazdoše, který si jako klient firmy objednal vytvoření webové prezentace, bylo třeba zpracovat také návrh loga. Pozornost byla zaměřena na sdělení, Kdo? A Co? Na otázku kdo? Zdeněk Gazdoš a na otázku Co? Elektroservis. Byly vytvořeny dva různé návrhy logotypu. V závěru ve spolupráci s panem Gazdošem, studentem a mnou byla vybrána a odsouhlasena 1. varianta loga. Logo bylo již použito na webovém portále projektu a na webových stránkách firmy Gazdoš, které jsou výsledkem absolventské práce studenta Adama Bečky.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 623.57 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 711.05 kB]
Posudek oponenta [PDF, 846.71 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.55 MB]