Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.simcar.cz
Kontakt
Holešovská 380
Fryšták
Studenti s praxí u této firmy

Simcar, s. r. o.

Firma Simcar, v.o.s. byla založena v roce 1991 pány Aloisem Černým a Jaroslavem Holým. Právní forma společnosti byla vybrána záměrně s ohledem na získání důvěry všech obchodních partnerů. Původní činností bylo provozování autobazaru a oprav automobilů. Časem se politika společnosti orientovala na prodej značkových automobilů. V červnu roku 1992 byla podepsána dealerská smlouva s firmou Contest Praha, autorizovaným dovozcem automobilů a motocyklů značky SUZUKI. Podpisem tohoto dokumentu začala nová éra firmy. Již nevyhovovaly stávající prostory, z tohoto důvodu pan Černý zakoupil pozemek v městě Fryštáku, kde byl do roku 1994 dokončen nový autosalon a servis značky SUZUKI.

Garant praxe: Ing. Tomáš Černý
Tel: 602 566 844
e-mail:tomas@simcar.cz

Analýza zákazníků firmy Simcar s. r. o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Eduard Kotikov, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Student měl za úkol provést analýzu zákazníků dané firmy. K této analýze student využil marketingový průzkum pomocí dotazníkového šetření, dále segmentaci zákazníků a SWOT analýzu. Všechny analýzy by měly pozitivně přispět v procesu komunikace se zákazníky, uspokojování jejich potřeb a přání, což by mělo v konečném výsledku vést i k zefektivnění prodeje a udržení zisků. Z pohledu garanta je výsledek práce studenta dobrý. Cíl, jenž byl stanoven na začátku úkolu, byl splněn, došlo ke zmapování zákazníků a bylo navrženo i optimální řešení. Výsledky, které student předložil firmě, ukázaly celkové rozložení zákazníků např. podle věku, pohlaví, dosaženého vzdělání aj. Všechno jsou to užitečné informace, se kterými budeme dále pracovat.
Dokumenty ke stažení
Posudek vedoucího [PDF, 341.08 kB]
Posudek oponenta [PDF, 792.1 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.16 MB]