Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.barice-velketesany.cz
Kontakt
Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Studenti s praxí u této firmy

Bařice - Velké Těšany

Obec Bařice-Velké Těšany je složená ze dvou místních částí, k jejichž spojení došlo r. 1960 a počet obyvatel celkově nedosahuje ani pěti set. Školy, které byly v obou částech, zanikly v 70. letech a obci tam zůstaly dvě velké stoleté budovy - v Bařicích je v plánu změna budovy na bytový dům, školní budova ve Velkých Těšanech prošla v posledních třech letech rozsáhlou rekonstrukcí a složí jako školka a částečně pro společenské účely. Obecní úřad je v Bařicích, zaměstnává účetní na zkrácený úvazek a dva pracovníky na úklidové práce. Přes to, se jedná o malou obec, činnost, související s chodem úřadu je velmi různorodá - od nezbytně nutné agendy přes komunikaci s občany, přípravu projektů, vkládání informací na stránky obce či informovanost občanů prostřednictvím obecního čtvrtletníku.

Rozpočet a financování obce Bařice-Velké Těšany skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Kristýna Vojtášková, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Studentka se během probíhající praxe zaměřila na seminární práci s tématem financování obcí. Při studium možných zdrojů příjmů obecních rozpočtů byla informována o možnostech financování z dotačních programů, vhodných pro obec naší velikosti. Během praxe studentky oslovila obecní úřad Regionální rozvojová agentura Brno, která upozornila na aktuálně otevřenou výzvu Operačního programu životní prostředí, oblast podpory Zkvalitnění nakládání s odpady. V této výzvě může obec žádat kompostéry pro jednotlivé domácnosti, s desetiprocentním spolufinancováním. K projednání této možnosti zastupitelstvem obce připravila studentka podklady, která by podání žádosti podpořily a odůvodnily. Těmi byly přehledné analýzy množství odpadů vyprodukovaných v obci a odevzdaných svozové firmě. Informace čerpala studentka z přehledného hlášení tvorby odpadů za rok 2013 pro společnost Ekokom, se kterou má obec smlouvu na zpětný odběr tříděného odpadu. Stejným způsobem zpracovala hlášení veškerého odpadu v elektronické podobě, včetně katalogových čísel.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 607.34 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 643.85 kB]
Posudek oponenta [PDF, 462.17 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.07 MB]