Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.LazneLuhacovice.cz
Kontakt
Lázeňské náměstí 436
Luhačovice 763 26
Studenti s praxí u této firmy

Lázně Luhačovice, a.s.

Garant praxe: Ing. Jiří Dědek, MBA
Obchodní ředitel
Tel: 577 682 212
Tel: 606 721 117
e-mail: dedek@lazneluhacovice.cz

Navržení metodiky sběru cen srovnatelných produktů u konkurenčních zařízení v Luhačovicích a vybraných moravských lázních a provedení srovnání těchto konkurenčních cen skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Michaela Hándlová, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol navrhnout metodiku sběru cen u srovnatelných pobytů ve srovnatelných hotelových zařízeních ve vybraných konkurenčních firmách v Luhačovicích a moravských lázních. Společnost Lázně Luhačovice, a. s. dlouhodobě zpracovává pobytové produkty pro samopláteckou klientelu a hledá pro tyto pobyty adekvátní segmenty. Součástí přípravy nové produktové nabídky je samozřejmě také znalost cen konkurenčních zařízení. Na základě analýzy konkurenčních zařízení v Luhačovicích a moravských lázní vybrala studentka firmy, které se dají považovat za konkurenční vůči Lázním Luhačovice, a. s. a v rámci těchto společností dále definovala také jednotlivé hotely a typy pobytů konkurenční vůči definovaným profilovým hotelům a typům pobytů v rámci Lázní Luhačovice, a. s. Poté studentka provedla sběr jednotlivých cen u vytipovaných konkurenčních zařízení. V MS Excel vytvořila jednoduchou aplikaci, do které přehledně rozdělila pobyty dle jednotlivých typů – na pobyty léčebné, wellness a lázeňské, a uvedla ceny za celý pobyt (balíček) a také vypočtené ceny na jeden den u všech vytipovaných pobytů, hotelů a lázeňských zařízení. Tím vznikl ucelený přehledný materiál o cenách profilových produktů a zařízení v Lázních Luhačovice, a. s. a vybraných konkurenčních zařízení.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 286.42 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 724.08 kB]
Posudek oponenta [PDF, 725.68 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.93 MB]