Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.pilana.cz
Kontakt
Hlavní 51
Zborovice 768 32
Studenti s praxí u této firmy

PILANA Saw Bodies s. r. o.

Dynamicky se rozvíjející firma PILANA patří se svými 650 zaměstnanci k největším výrobcům nástrojů v Evropě. Nástroje jsou vyráběny z oceli nejlepší jakosti podle norem DIN a ISO. Kvalita je pečlivě sledována v každém kroku výroby.

Pro velmi přesnou výrobu jsou využívána nejmodernější zařízení: Laser, CNC brusky, CNC obráběcí centra, CNC ostřičky, automatické pece a další automatická a poloautomatická zařízení.

Nástroje jsou vyváženy jak do průmyslově vyspělých zemí jako jsou Německo, USA, Francie a Velká Británie , tak i na významně se rozvíjející trhy jako jsou Rusko, Thajsko, Japonsko. Soustavná pozornost je věnována zlepšování výroby a automatizaci, což spolu s dlouholetou zkušeností a nízkými výrobními náklady umožňuje nabídnout vysoce kvalitní výrobky za výhodné ceny.

Skupinu PILANA tvoří seskupení spolupracujících firem a to PILANA Wood s.r.o., PILANA Knives s.r.o., PILANA Saw Bodies s.r.o. a PILANA Metal s.r.o..

Garant praxe: Josef Kyrcz
Ředitel společnosti
Tel: 573 369 224
Tel: 602 569 774
e-mail: kyrcz@pilana.cz

Vytvoření interní směrnice pro řízení rizik ekonomického subjektu skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Jaroslava Sedláková
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Studentka měla za úkol vytvořit interní směrnici, ve které budou uvedena nejzávažnější rizika, se kterými se podnik může potýkat, či setkat v průběhu jeho provozu. Součástí směrnice bude hodnocení míry a pravděpodobnosti vzniku jednotlivých rizik včetně základních kroků postupu prevence nebo řešení vzniklého rizika. Studentka vypracovala seznam otázek – metodiku pro nalezení rizikových faktorů jednotlivých procesů. Metodika byla zpracována dle teorie XYZŽ. Postupně pak tuto metodiku aplikovala pro jednotlivé procesy podniku. Byla definována rizika, provedena jejich kategorizace a zhodnocení pravděpodobnosti jejich vzniku a míry závažnosti. Tato rizika byla rozdělena dle ABCD. K jednotlivým rizikům pak byly stručně doplněny postupy řešení při vzniku daného rizika a pro prevenci těchto rizik. Vytvořená směrnice byla managementem společnosti delší dobu požadována jako základní nástroj k identifikaci rizik a způsobu postupu při jejich vzniku a prevenci. Také chyběla v portfoliu interních podnikových dokumentů vyžadovaných normou ISO 9001.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 288.1 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 686.21 kB]
Posudek oponenta [PDF, 430.5 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.03 MB]