Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student

Firmy

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (dále jen VOŠE Zlín) spolupracuje s firmami v několika oblastech. Stěžejním tématem spolupráce jsou pracovní stáže studentů v podnicích a institucích, které jsou povinnou součástí studia. Spolupráce je v současné době realizována s více než 300 podniky, institucemi a dalšími subjekty. Noví firemní partneři jsou však neustále vyhledáváni. Dialog je udržován a rozvíjen i prostřednictvím absolventů, kteří díky pracovním stážím získávají dobré uplatnění v praxi, případně přímo pracovní uplatnění ve firmách. Prostor pro otevřenou komunikaci a přenos poznatků z praxe vytvářejí také realizované workshopy a diskusní panely, v rámci nichž jsou objevována i nová témata pro spolupráci. Spolupráce s VOŠE Zlín může mít pro firmy mnoho podob a mnoho výhod, např.:

  • povinné pracovní stáže studentů jsou ve firmách zcela zdarma, firmy nemusí platit studentům za vykonanou práci,
  • firmy si mají možnost díky studentům vyřešit prostřednictvím pracovních stáží celou řadu úkolů,
  • firmy si mohou vyřešit mnoho úkolů prostřednictvím workshopů nebo diskusních panelů
  • v rámci zapojení do projektu reg. číslo CZ.1.07/2.1.00/32.0038 mohou získat firmy finanční podporu od VOŠE Zlín v pozici garanta praxe,
  • firmy si mohou zcela zdarma „otestovat“ svého potenciálního zaměstnance, což je mnohem jednodušší než vytvoření pracovního poměru,
  • firmy mohou na základě funkčnosti tohoto webového portálu vyhledávat studenty pro své pracovní pozice individuálně,
  • firmy mohou zdarma prezentovat svou činnost ve směru ke studentům prostřednictvím webového portálu,
  • další aktivitou firem a jejich možností prezentace jsou také odborné exkurze,
  • firmy mohou monitorovat pracovní a odborný růst svých stážistů,
  • firmy mohou prostřednictvím tohoto webového portálu vyhledávat i případné absolventy pro své pracovní pozice.

Firmy mohou na základě spolupráce s VOŠE Zlín získat zdarma mnoho forem přímé spolupráce, které by jinak museli řešit prostřednictvím zprostředkovatelských agentur.