Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student

Kontakt kariérový poradce

PaedDr. Josef Rydlo
j.rydlo@vosezlin.cz
nám. T.G.Masaryka 3669
76157 Zlín
Tel. 577 006 555

Kariérový poradce koordinuje oblast kariérového poradenství se zaměřením na praxi studentů VOŠE v době studia a následné jejich uplatnění po ukončení studia. Dále pomáhá studentům VOŠE při řešení problémů vzniklých při výběru pracovních stáží. Hlavním jeho úkolem je metodická pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění studentů (resp. absolventů) nebo při výběru další formy vzdělávání (studia).