Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student

63-41-N/07
Marketing pro střední stupeň řízení (3 roky)

Absolventi najdou uplatnění zejména v oblasti plánování, organizování a řízení marketingových projektů, propagace a reklamy, zpracování a využívání ekonomických informací pro organizování prodeje, distribuce a ocenění výrobků.

Všeobecná složka vzdělání je tvořena matematikou, dvěma cizími jazyky, ekonomií, statistikou, informační technologií a psychologií.

Odbornými předměty jsou ekonomika a řízení, právo, sociální komunikace, finanční matematika, účetnictví.

Specifickou složku vzdělání tvoří předměty finanční řízení, marketingový výzkum, logistika, finanční analýza, marketing, mezinárodní marketing, marketing služeb a marketingová komunikace.