Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student

Praxe

Významnou součástí studia na dále jen VOŠE Zlín je praxe, která je zahrnuta ve studijních plánech. Student již během studia pozná praktickou ekonomickou činnost přímo v organizaci a konfrontuje ji s teoretickými poznatky získanými studiem. Vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent po skončení studia rychleji adaptoval ve svém novém zaměstnání. Cílem praxe je poznání především organizační struktury podniku, organizačního schématu, náplní jednotlivých činností, informačního systému a způsobu řízení firmy.

Na vyšším odborném studiu praxe probíhá ve 3. ročníku, trvá 14 týdnů a studenti zde musí zpracovat absolventskou práci, která je součástí absolutoria. Rozsah této práce je 40 – 50 stran a přílohy. Při zpracování práce musí student prokázat schopnosti aplikovat vědecké poznatky získané ve škole na praktickou činnost.

Místo praxe si zajišťuje student většinou sám, případně je mu doporučeno školou. Při zajišťování praxe musí student projevit míru iniciativy, kterou pak rozvine při hledání budoucího zaměstnání. V této fázi musí student prokázat schopnosti a kompetence ústní i písemné komunikace a dovednosti spojené s prezentací své vlastní osoby a svých schopností. S hledáním praxe je nyní situace mnohem snadnější, protože tento webový portál supluje pozici prostředníka a firmy i studenti zde jednoduše mohou najít své pracovní pozice.