Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student

63-43-N/06
Účetnictví a finanční řízení (3 roky)

Absolventi jsou připravováni pro odborné činnosti v oblasti účetnictví, finančního řízení a kontroly. Najdou uplatnění v oblasti bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, ale i u jiných výrobních, obchodních a servisních organizací. Získají znalosti pro konzultační činnost v této oblasti i základy pro auditorskou činnost.

Všeobecná složka vzdělání je tvořena matematikou, dvěma cizími jazyky, ekonomií, statistikou, informační technologií a psychologií.

Odbornými předměty jsou ekonomika a řízení, právo, sociální komunikace, finanční matematika a účetnictví.

Specifickou složku vzdělání tvoří předměty finanční řízení, marketing, finanční trh a daně.