Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení
Uplatnění ve firmě

asistentka, marketing, pronájem

Barbora Manová, DiS

Analýza zákazníků - konečných spotřebitelů skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Centro Zlín FMC s.r.o. je obchodní společnost, která spravuje obchodní centrum Centro Zlín, největší obchodní areál ve Zlínském kraji, které je otevřeno od roku 2000. Za dobu fungování centra byla provedena řada marketingových výzkumů a šetření různého rozsahu. Současný stav v oblasti nákupních možností obyvatel, celková ekonomická situace a současně i právě probíhající dostavby obchodního centra vyvolal potřebu zjistit a ověřit si aktuální vnímání a hodnocení Centro Zlín ze strany zákazníků.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 247.2 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 659.38 kB]
Posudek oponenta [PDF, 677.39 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.43 MB]