Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Tomáš Matějka, DiS

Zpracování analýzy klíčových marketingových segmentů společnosti AVX Czech Republic, s. r. o. a představitelů nejvýznamnějších zákazníků a trendů dalšího vývoje skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Student měl za úkol pojmenovat a kvantifikovat klíčové trendy koncových zákazníků firmy. Zpracování trendů koncových trhů a strategie / pozice klíčových zákazníků je důležitým indikátorem dalšího rozvoje trhu. Studie je jedním z materiálů, které pomáhají k určení strategie firmy, zejména pak ke stanovení priorit vývojového oddělení. Důležitým milníkem bylo uvědomit si rozpor mezi trendy koncových trhů a konkrétními potřebami zákazníků. Například v automobilovém průmyslu dochází k nasycenosti některých tradičních trhů, mluví se o krizi a počet vyrobených aut klesá. Nicméně podíl elektroniky a potřeba elektronických součástek v přepočtu na jeden automobil stoupá a v konečném důsledku je automobilový trh zajímavým rostoucím segmentem i přes nepříznivé analýzy koncového trhu s automobily. Klíčové trendy koncových zákazníků byly studentem správně analyzovány a zpracovány na základě případové studie nejdůležitějších zákazníků – reprezentantů daného segmentu trhu. Zpracovaná studie je omezeně použitelná ve firmě z hlediska prezentovaných dat a faktů.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 289.07 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 666.38 kB]
Posudek oponenta [PDF, 808.47 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.26 MB]