Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Tereza Matušincová, DiS

Konkurence a konkurenční prostředí ubytovacích zařízení v aglomeraci Luhačovic skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol získat podrobnější informace o konkurenčních zařízeních v dané kategorii ubytovacích zařízení, o jejich materiálním vybavení, rozsahu služeb a cenové a obchodní politice. Závěry ze získaných informací pak implementovat do procesu posílení konkurenceschopnosti firmy. Jako výchozí bod bylo zvoleno seznámení se s provozem hotelu Rezidence Ambra a přímá účast v provozu na jednotlivých střediscích, aby bylo umožněno objektivní srovnání s ostatními konkurenčními zařízeními. Výsledkem práce studentky bylo vyhodnocení činnosti hotelu podle zadaných povinných kritérií. Dále porovnání hotelu s hotely Alexandria a Pohoda. Tyto hotely jsou zařazeny ve stejné kategorii jako hotel Rezidence Ambra. Porovnání se týkalo ubytovací části – lůžková kapacita, velikost pokojů, vybavení a dále stravovací provozy a doplňkové služby. Pro porovnání byla použita metoda SWOT analýzy.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 286.92 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 197.88 kB]
Posudek oponenta [PDF, 669.23 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.02 MB]