Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Kateřina Navrátilová, DiS

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol navrhnout aktivity, které by vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti dané firmy. Na základě konkrétního zadání si studentka aktivně vyžádala všechny potřebné informace o konkurenčním prostředí společnosti, aby mohla provést jeho analýzu. Zbylé informace, které jí vedení firmy nemohlo poskytnout, si studentka zjistila od vedoucích pracovníků jednotlivých firem. Již výsledky této analýzy byly pro management firmy velkým přínosem, jelikož byly zjištěny silné a slabé stránky jednotlivých konkurenčních firem. Studentka také navrhla, aby v rámci změny marketingové strategie firmy, resp. jejího začlenění do společnosti, byla vypracována důkladná SWOT analýza, která by poukázala na slabé a silné stránky firmy. Konkrétní doporučení a závěry jsou součástí případové studie.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 387.24 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 642.67 kB]
Posudek oponenta [PDF, 785.06 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.28 MB]