Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Denisa Petříková, DiS

Analýza spokojenosti zákazníků se službami *** Hotelu Buchlovice skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol provést celkové zhodnocení a analýzu jednotlivých problémových ukazatelů a období v rámci rozpočtového roku firmy. Dále měla za úkol zjistit, mimo jiné i díky osobní komunikaci s hosty a v součinnosti se shromaždováním anonymních dotazníků - "Spokojenost se službami hotelu", reakce z pohledu hostů, kteří navštěvují hotel ať už pravidelně, nepravidelně či jen náhodně, silné a slabé stránky jednotlivých středisek hotelu, ve kterých praxi vykonávala a zpracovat tyto informace do celkové analýzy jednotlivých středisek. Na základě výsledků analýz studentka navrhla managementu hotelu možná řešení, která by vedla ke zlepšení celkové ekonomické a marketingové situace a ukázala a upozornila na možné skryté nebo zjevné hrozby, díky kterým se hotel v této situaci nachází či nacházet může. Rovněž navrhla cestu, kudy by se měly ubírat jednotlivé marketingové nástroje a kroky hotelu, tak aby firma v dnešní době neztratila krok s konkurencí.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 285.82 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 206.69 kB]
Posudek oponenta [PDF, 620.68 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.34 MB]