Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Radka Šestáková, DiS

Analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců firmy MRB Sazovice skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Zadaný úkol v rámci případové studie byl analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců firmy MRB Sazovice, spol. s r. o. Studentka nejprve zjistila, jaký je stávající stav ve firmě v oblasti kvalifikace zaměstnanců a vzdělávacího systému. Analýza měla odhalit nedostatky v systému vzdělávání. Studentka v rámci analýzy provedla dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, které zjistilo názor zaměstnanců firmy na tento systém. Protože více než 20 % dotázaných bylo spíše nespokojeno s tímto systémem, navrhla studentka doporučení na zlepšení současného stavu. Doporučenými návrhy na zlepšení stávající situace v oblasti vzdělávání zaměstnanců studentka splnila stanovený cíl svého úkolu a doporučila firmě, jak zlepšit spokojenost svých zaměstnanců, a tím pádem i konkurenceschopnost celé firmy.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 291.04 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 542.04 kB]
Posudek oponenta [PDF, 416.76 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.05 MB]