Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení
Uplatnění ve firmě

osvč
Od 1.2.2014

Jitka Bartončíková, DiS

Zpracování výkazu o produkci obalů EKO-KOM skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol shromáždit a zpracovat potřebné informace k vypracování výkazu o produkci obalů EKO-KOM za první čtvrtletí roku 2013. Tyto informace musí firma každé čtvrtletí hlásit pomocí zmíněného výkazu o produkci obalů. Cílem tohoto úkolu bylo zjistit, kolik kusů se od každého výrobku za dané čtvrtletí prodalo. Na základě zjištěných informací o prodaných výrobcích se provedl výpočet vyprodukovaných obalů. Tyto obaly se poté rozdělily do skupin PP, PVC, PE, lepenka (krabice) a dřevo (palety). Dále se analyzovalo, které výrobky byly exportovány do zahraničí a které byly prodány na tuzemském trhu. U tuzemských odběratelů se sledovalo, zda EKO-KOM sami platili, či ne. Získané a zpracované informace byly doplněny do výkazu a zaslány firmě EKO-KOM.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 287.88 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 411.83 kB]
Posudek oponenta [PDF, 183.87 kB]
Závěrečná práce [PDF, 825.05 kB]