Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Hana Bělejová, DiS

Zpracování a analýza zásob podniku skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol zpracovat a zanalyzovat stav zásob, které podnik vlastní a jsou uloženy ve velkém podnikovém skladu. Je v něm jednak materiál pro činnost podniku, tak i zboží na prodej. Studentka měla k dispozici jakékoliv údaje, které potřebovala. Důvodem volby tohoto tématu je skutečnost, že zatím nikdo podrobněji tuto problematiku v podniku neřešil. Tento úkol měl firmě přinést nové způsoby řízení zásob a zároveň zanalyzovat a usnadnit práci se zbožím jednomu z našich zaměstnanců, který má stavebniny (sklad) na starosti. Studentka jako hlavní a cílový bod zvolila analýzu ABC, kterou náš podnik doposud nepoužíval. Tato metoda firmě přinesla nový pohled na problematiku organizace zásob.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 285.23 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 654.5 kB]
Posudek oponenta [PDF, 422.71 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.85 MB]