Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení
Uplatnění ve firmě

Všeobecná účetní
Od 1.2.2014

Lenka Bukovská, DiS

Řízení zásob ve firmě Transroll-CZ, a. s. v letech 2010 - 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Téma úkolu: Sledování procesu toku materiálových zásob od nákupu, přes sladování až po výdej do výrobního zpracování a vrácení dokladu ve formě hotového výrobku. Úkol byl zadán na základě zkušeností z průběhu inventury materiálových zásob a na základě průběžně prováděných analýz a rozborů systému nákupu a skladování. Cílem bylo vytvoření rámcového modelu procesu nákupu a skladování materiálu a jako bonus zmapování nízkoobrátkových zásoba případně návrh jisté úrovně optimalizace zásobovacího a skladovacího procesu.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 290.58 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 880.45 kB]
Posudek oponenta [PDF, 655.26 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.89 MB]