Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Denisa Černá, DiS

Výzkum spokojenosti obyvatel obce Dřínov skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol zhotovit dotazník pro občany, ve kterém by vyjádřili své názory, postřehy a připomínky k práci obce a obecního úřadu Dřínov. Dotazník byl předem konzultován s garantem praxe i se starostou obce. Jednotlivé otázky byly zpracovány k co nejpřesnějšímu vyjádření pocitů občanů starších 15 let. Dotazníkové šetření proběhlo v termínu od 8. 3. 2013 do 13. 3. 2013. Studentka distribuovala dotazníky dne 8. 3. 2013 a občané je mohli odevzdávat na předem určená místa. Cíl práce byl splněn přesně podle představ vedení obce. Výsledky dotazníkového šetření byly pečlivě a přehledně zpracovány do grafů a tabulek. Zjištěné údaje představitelé obce monitorují a existující problémy se snaží řešit ke spokojenosti obyvatel obce Dřínov.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 287.85 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 343.51 kB]
Posudek oponenta [PDF, 567.37 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.19 MB]