Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Daniel Černíček, DiS

Problematika účetní uzávěrky a účetní závěrky ve společnosti Meteor, s. r. o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Student pan Daniel Černíček byl v rámci souvislé praxe, která byla nedílnou součástí jeho studijního plánu v oboru Účetnictví a finanční řízení, zpracoval zadaný úkol vytvoření harmonogramu prací - vnitřního účetního předpisu, pro zpracování účetní závěrky a uzávěrky společnosti s ručením omezeným. Student si úkol rozdělil na: - Seznámení s problematikou předpisů vztahujících se k danému tématu - Seznámení se se společností, pro kterou předpis zpracovával - Vytvoření harmonogramu prací - Zpracování směrnice včetně návrhů k přijetí opatření při vedení kontrol Student velmi dobře ovládal práci s počítačem a při jednotlivých úkolech využíval pro tvorbu mu zadaného úkolu EXCELU, WORDu i POWERPOINTu. Rychle si osvojil i práci s účetním programem POHODA od společnosti STORMWARE. Vytvořená směrnice chyběla společnosti v jejich vnitřních interních předpisech. Rozsah studentem zpracovaného dokumentu prověří až následné používání v praxi.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 325.33 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 499.81 kB]
Posudek oponenta [PDF, 469.23 kB]
Závěrečná práce [PDF, 11.16 MB]