Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Romana Horáková, DiS

Rozbor hospodaření obce Loučka v letech 2010 – 2012 a zpracování návrhu opatření v oblasti financování obce skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol zanalyzovat situaci ve financování obce za předchozí 3 roky a na základě získaných poznatků předložit návrh opatření. Obecní úřad Loučka, kde studentka absolvovala svoji praxi, zvolil toto téma z důvodu vyřešení resp. předložení nových návrhů na řešení finanční situace obce při sestavování rozpočtu a jeho následného čerpání. Finanční situace ve veřejném sektoru je velmi napjatá, a proto bylo hlavním cílem práce studentky v rámci absolvované praxe předložení pomocného materiálu zastupitelstvu při sestavování rozpočtu v následujících létech. Loučka je malá obec s omezenými finančními zdroji a možnostmi jejich rozšíření. Obec si od praxe studentky a výsledků její práce slibovala předložení jiného, nového pohledu na financování obce a využití aktuálních poznatků studentky získaných studiem.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 288.09 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 428.44 kB]
Posudek oponenta [PDF, 497.2 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.34 MB]