Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Nikola Kožená, DiS

Analýza vývoje zásob ve firmě AMT Hrotovice, spol. s r.o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka nás díky AP na téma „Analýza vývoje zásob“ přivedla na myšlenku zpracovat pomocí výpočtů a různých grafů přehlednou statistiku obratnosti zásob ve firmě v určitém časovém období. Přehledná tabulka měla ukázat výkyvy v růstu a úbytku zásob během let (konkrétně r. 2007 až r. 2012), vlivem ceny a různých ekonomických změn. Zároveň měla práce studentky poukázat na ziskovost určitého druhu zboží pro firmu metodou ABC. Tato metoda byla zpracovaná na základě námi poskytnutých interních dokumentů. Formou různých grafů a výpočtů měla firma k dispozici přehlednou statistiku pohybu zásob a možnost si ověřit, co má největší vliv na pohybu a stavu zásob zboží, v delším časovém období, což se studentce splněním úkolu podařilo. Díky analýze zásob studenky, nám bylo ukázáno, že je dobré sledovat pohyb zásob firmy podle metody ABC, z důvodu držení finančních prostředků firmy v těchto zásobách.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 311.85 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 629.36 kB]
Posudek oponenta [PDF, 462.02 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.5 MB]