Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení
Uplatnění ve firmě

Všeobecná účetní
Od 14.10.2013

Lucie Kumbárová, DiS

Analýza oběžných aktiv společnosti Fatra, a.s. v období 2008 - 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Cílem práce bylo provést analýzu vývoje oběžných aktiv Fatry, zhodnotit úroveň ukazatelů aktivity, tj. dob obratu zásob a jejich dynamiku, pokusit se identifikovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji oběžných aktiv. Dále u případně identifikovaných negativních trendů zjistit po konzultacích s příslušnými pracovníky Fatry jejich podstatu (co nejpřesnější charakteristika nadbytečného oběžného aktiva) a středisko, (střediska), kde se vyskytuje. Očekávaly se rovněž návrhy studentky na eliminování negativních trendů (po konzultacích s příslušnými pracovníky Fatry). Fatra očekávala názor studentky na to, zda vyšší vázanost zásob byla způsobena sortimentními změnami, změnami v technologii, příp. jejich nedostatečnou výrobní kapacitou v plné prodejní sezóně, nebo pouze přirozenou snahou o vyšší pojistné zásoby. Zadání bylo velmi náročné, vyžadovalo schopnost formulovat na základě (mnohdy i rozdílných informací od pracovníků Fatry) vlastní názor na problematiku. Zadaný cíl podle mého názoru studentka splnila. Obstarala si příslušnou literaturu, zvolila si metodu analýzy, shromáždila potřebná data, provedla příslušné propočty a jejich výsledky následně konzultovala. Jí formulované závěry podle mého názoru odráží reálný stav věcí, její návrhy na věcná opatření nezávisle konvenují s těmi, která už ve Fatře byla zčásti přijata.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 329.9 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 424.89 kB]
Posudek oponenta [PDF, 710.79 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.11 MB]