Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Petr Langer, DiS

Posouzení finanční situace firmy KAMARO v letech 2008-2011 s využitím finanční analýzy skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
K zadání tématu Případové studie Petra Langera nás ve firmě vedl fakt, že koncem roku 2012 bylo avizováno velké množství změn v rámci daňových povinností firmy. V rámci Případové studie nastudoval změny v roce 2013 a odpovědně se věnoval těmto oblastem: - změnám v rámci DPH ve vztahu k sazbám DPH - změnám v rámci DPH ve vztahu k tzv. technické novele - problematice tzv. nespolehlivého plátce - změnám v rámci organizace finančních úřadů v České republice - změnám v číslech účtů finančních úřadů pro placení daní.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 289.7 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 432.54 kB]
Posudek oponenta [PDF, 698.97 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.18 MB]