Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Andrea Mlčůchová, DiS

Zhodnocení hospodaření firmy Pozemní stavitelství Zlín a. s. pomocí finanční analýzy skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Zpracování dostupných informací o možnostech podpory pro získání kvalifikovaných pracovníků a jejich případné zapracování ve společnosti. Studentka měla prověřit existující programy na podporu vzdělávání a zaměstnávání pracovníků, které by mohly společnosti přinést očekávané efekty a to bez vynaložení významného objemu vlastních finančních prostředků. Další podmínkou byla časová flexibilita projektu a minimální úbytek vlastní kapacity jednotlivých pracovních týmů zejména v době, kdy je třeba zvládnout vyšší množství pracovních úkolů. Informace zpracované studentkou v rámci zadaného úkolu byly projednány ve vedení společnosti a určena preference získání nových pracovníků na 2 – 4 měsíční stáže v rámci podporovaného projektu „Stáže ve firmách“.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 253.64 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 641.45 kB]
Posudek oponenta [PDF, 456.89 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.24 MB]