Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení
Uplatnění ve firmě

Kristýna Motalová, DiS

Finanční analýza společnosti MODIKOV,s.r.o. za rok 2012 a sestavení finančního plánu na rok 2013 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol provést finanční analýzu společnosti MODIKOV, s. r. o. za rok 2012 a sestavit finanční plán na rok 2013. Dílčím cílem této práce bylo vychystání všech potřebných „statistik“ a podkladů pro valnou hromadu. Podmínkou analýzy bylo zachytit všechny potřebné informace a vycházet ze skutečností dle výkazu zisku a ztrát ve zjednodušené formě. Ke všem přehledům bylo za úkol udělat zkrácený komentář s případným návrhem na zlepšení dosažených výsledků. Studentka vytvořila v tabulkové formě finanční analýzu za rok 2012 (dle specifických požadavků statutárních zástupců), srovnání této analýzy s rokem 2011 a se stanoveným plánem pro rok 2013. Dále dle vlastního uvážení vybrala další ukazatele obvyklé pro finanční analýzu (dle teorie) a provedla výpočet a srovnání v letech 2012, 2011 a 2010 s komentářem a doporučením, jak ukazatele vylepšit. Navíc dle zjištěné analýzy za rok 2012 vytvořila předpokládanou výsledovku pro rok 2013 (zjednodušenou podobou, což patří do tvorby dlouhodobého finančního plánu).
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 310.7 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 694.61 kB]
Posudek oponenta [PDF, 700.72 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.55 MB]