Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Jana Rudolecká, DiS

Finanční analýza společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. v letech 2009–2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
V návaznosti na téma závěrečné práce studentky byl firmou stanoven stanoven úkol pro studentku – Formou finanční analýzy za poslední čtyři roky , navrhnout způsob předcházení a hlavně řešení jakým způsobem eliminovat dopady světových krizí na ekonomiku firmy. Studentka kromě klasických ukazatelů finanční analýzy, provedla rozbor odbytu výrobků firmy dle regiónů, resp. jednotlivých států. V rámci tohoto rozboru srovnávala hlavně odbytové ceny a ostatní odbytové náklady, jednak dle regionu, ale i dle komodit. Získané výsledky poskytují firmě informace o možných směrech, kam orientovat úsilí obchodních zástupců na získávání nových zákazníků. Jedním ze závěrů rozboru bylo, že v rámci získávání nových území je potřebné zadat externím dodavatelům, nejlépe s domicilem v dané oblasti, zpracování průzkumu trhu až k adresným odběratelům.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 321.37 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 663.9 kB]
Posudek oponenta [PDF, 464.79 kB]
Závěrečná práce [PDF, 8.28 MB]