Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Jaroslava Sedláková

Vytvoření interní směrnice pro řízení rizik ekonomického subjektu skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Studentka měla za úkol vytvořit interní směrnici, ve které budou uvedena nejzávažnější rizika, se kterými se podnik může potýkat, či setkat v průběhu jeho provozu. Součástí směrnice bude hodnocení míry a pravděpodobnosti vzniku jednotlivých rizik včetně základních kroků postupu prevence nebo řešení vzniklého rizika. Studentka vypracovala seznam otázek – metodiku pro nalezení rizikových faktorů jednotlivých procesů. Metodika byla zpracována dle teorie XYZŽ. Postupně pak tuto metodiku aplikovala pro jednotlivé procesy podniku. Byla definována rizika, provedena jejich kategorizace a zhodnocení pravděpodobnosti jejich vzniku a míry závažnosti. Tato rizika byla rozdělena dle ABCD. K jednotlivým rizikům pak byly stručně doplněny postupy řešení při vzniku daného rizika a pro prevenci těchto rizik. Vytvořená směrnice byla managementem společnosti delší dobu požadována jako základní nástroj k identifikaci rizik a způsobu postupu při jejich vzniku a prevenci. Také chyběla v portfoliu interních podnikových dokumentů vyžadovaných normou ISO 9001.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 288.1 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 686.21 kB]
Posudek oponenta [PDF, 430.5 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.03 MB]