Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení
Uplatnění ve firmě

pracovník poštovní přepážky, pob. Uherský Brod

Kateřina Huňková (Skybová), DiS

Kalkulace cen zájezdů pro Jaroslav Gazdoš travel skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Na základě diskuse se studentkou nad zadáním Případové studie bylo dohodnuto, že zpracuje kalkulaci zájezdu pro mladé lidi. Program zájezdu bude obsahovat nejen cykloturistiku, ale bude obohacen kromě jiného i o vysokohorskou turistiku. Úkol byl studentce zadán v rámci rozšíření nových destinací k poznávacím zájezdům v regionu Julských Alp.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 285.45 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 440.24 kB]
Posudek oponenta [PDF, 475.43 kB]
Závěrečná práce [PDF, 827.36 kB]