Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Lucie Vyoralová, DiS

Hlavní příčiny a důsledky práce přesčas u SBU a PVC v roce 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Přínos pro firmu spočíval v odhalení rezerv efektivnosti práce SBU PVC a cílem bylo odhalit hlavní příčiny přesčasové práce a navrhnout opatření k jejímu snížení a docílit tak, zvýšení produktivity práce a úsporu v osobních nákladech
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 331.48 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.32 MB]