Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Michaela Vypušťáková, DiS

Analýza ekonomického přínosu výrobků 2011 - 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Cílem případové studie bylo posoudit závislost absolutní výše hrubé marže v Kč na rentabilitě hrubé marže (uváděné v %) a průměrné prodejní ceně na kg. Hrubá marže je v podniku důležitý ukazatel (prodejní cena – materiál) pro sledování prodejní výkonnosti a mimo jiné slouží jako motivační ukazatel v oblasti mzdové politiky. Cílem bylo vyvrátit nebo potvrdit určité hypotézy jako např., že akceptováním nižší rentability je možno dosáhnout vyššího objemu hrubé marže a naopak. Uvedená závislost byla zkoumána za jednotlivé tržní segmenty.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 327.59 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 443.58 kB]
Posudek oponenta [PDF, 704.71 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.37 MB]