Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení
Uplatnění ve firmě

.
Od 1.11.2013

Marie Vaňková, DiS

Komunikační plán skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Hlavním úkolem studentky v našem Rodinném klubu Lesní domeček bylo vypracování a realizace marketingového plánu. Cílem bylo dostat občanské sdružení do povědomí širší veřejnosti, získat jeho nové členy a nastartovat projekt péče o děti inspirované lesními školkami. Studentka proto pracovala hlavně na marketingovém plánu, předvýzkumu a samotné realizaci v plánu navržených postupů. Její působení v našem sdružení a podíl na přípravě i realizaci marketingového plánu nám přinesl nový pohled na věc, ujasnění orientace sdružení, a praktickou pomoc v konkrétních činnostech, což bylo pro n&a acute;s velikým přínosem.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 320.6 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 423.82 kB]
Posudek oponenta [PDF, 701.3 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.17 MB]