Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Patrik Ambrož, DiS

Finanční analýza společnosti Fatra, a. s. se zvláštním zaměřením na vývoj oběžných aktiv skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
V první fázi provedl student porovnání kmenových záznamů všech odběratelů u okruhu 2. Bylo zjištěno, že u cca 1/3 odběratelů se záznamy v databázi Fatry a BISNODE alespoň v jednom parametru liší. Student sestavil excelovský soubor s vyznačením neshod, který byl použit jako podklad pro korekci kmenových dat o odběratelech v IS SAP Fatry. Tato korekce proběhla v průběhu měsíce března a až na několik málo výjimek (např. existence dvou rozdílných PSČ u téhož sídla odběratele) se potvrdilo, že původní údaje v databázi Fatry byly neaktuální nebo chybné. Okruh 1. byl na zpracování mnohem náročnější, neboť vyžadoval nalezení každého odběratele v ČR a SR na zmíněných serverech a kontrolu shody nebo neshody údajů. Rozsah zákazníků v tomto okruhu byl přitom cca čtyřnásobně větší než u okruhu č. 1.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 584.15 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 425.13 kB]
Posudek oponenta [PDF, 476.68 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.72 MB]