Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Alžběta Kelnarová, DiS

Motivace, motivační systém a finanční struktura benefitů skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Studentka dostala za úkol vypracovat motivační systém společnosti na základě dotazníkového šetření uskutečněného mezi všemi pracovníky společnosti. Po zanalyzování výsledků dotazníkového šetření studentka vypracovala finanční návrh pro jednotlivé benefity, které byly zaměstnanci označeni, jako nejvíce žádající. Finanční návrh těchto benefitů bude dále prodiskutován na jednání společnosti, kdy se bude přihlížet k možné variantě, kterou studentka navrhla.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 664.9 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 450.47 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.61 MB]