Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Eliška Říkovská, DiS

Analýza pohledávek ve firmě TSS Group, s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Cílem zadání úkolu bylo zhodnotit stav pohledávek na základě analýzy v daných letech a navrhnout opatření ke zlepšení systému řízení pohledávek ve firmě. Základem pro splnění cíle byla analýza struktur pohledávek. Studentka si zodpovědně vyžádala všechny podklady, které ke splnění úkolu potřebovala a byly jí bez výjimky poskytnuty. Tento úkol měl firmě přinést detailní přehled o vývoji pohledávek dle roků, aby s ním mohlo být nadále pracováno ze strany managementu firmy. Velmi užitečným se stal přehled pohledávek dle různých kategorií, např. u firem dle velikosti odběru, frekvence odběru atd. . Se studentkou byla vedena podrobná diskuze na téma nalezení příčin vzniku nesplácení pohledávek. Konkrétní výpočty a grafy má firma k dispozici pro přehlednější statistiku týkající se pohledávek v delším čase a může k tomu zaujmout příslušná stanoviska.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 529.91 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 490.52 kB]
Posudek oponenta [PDF, 410.07 kB]
Závěrečná práce [PDF, 939.76 kB]